You are currently viewing Punajäkälän poisto betonipinnalta
Soledo blogi logo kotimaista kemiaa (1)

PUNAJÄKÄLÄN POISTO BETONIPINNALTA

Punajäkälä (käytetään myös nimityksiä betoniruoste ja punalevä) on sitkeä vitsaus erityisesti vaaleilla betonipinnoilla. Kyseessä on yleisesti Trentepohlia-sukuun kuuluva viherlevä. Punainen pigmenttiväri on suoja voimakasta valoa vastaan.

Punajäkälä, kuten moni muukin kasvusto, käyttää ravinnokseen kalkkia. Ajan myötä kalkin puute betonissa aiheuttaa rapautumista ja näin ollen lyhentää betonin elinkaarta.

Soledo Punajäkälän poisto ennen jälkeen referenssi
Punajäkälä käyttää ravinnokseen kalkkia. Kalkin puute aiheuttaa betonin rapautumista. On tärkeää, että punajäkälä poistetaan pinnalta ennen kuin se ehtii aiheuttamaan vahinkoa.


OHJEET PUNAJÄKÄLÄN POISTOON SOLEDO-AINEILLA

Punajäkälän poistossa on tärkeätä, että käytetään oikeanlaisia menetelmiä ja puhdistuskemikaaleja. Näin varmistetaan, että tulos on mahdollisimman hyvä ja haitallinen kasvusto pysyy pinnoilta pois pitkään.

Punajäkälän poisto työvaiheet soledo-aineilla
Vasemmanpuoleisessa kuvassa pesemätön seinäpinta, jossa punajäkälää. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa pesutulos työvaiheiden 1. ja 2. jälkeen.


VAIHE 1: PESU

Soledo Punajäkälän poistoaineen levittäminen julkisivupinnalle. Laimennus 1:3.

Sumuta laimennettua liuosta alhaalta ylöspäin painekannulla tai reppuruiskulla siten, että
pinta on märkä kauttaaltaan. Anna aineen vaikuttaa noin yhden tunnin verran, tarvittaessa
lisää ainetta pahempiin kohtiin. Pese alhaalta ylöspäin painepesurilla (160–200 bar),
viuhkasuuttimella. Pesu runsaalla ja lämpimällä vedellä. Etäisyys noin 30 cm. Punajäkälän
poistoaine sisältää pesuaineita ja tuhoavia aineita. Aineen käyttö nopeuttaa pesua, parantaa
pesujälkeä ja tuhoaa syvempää mikrokasvustoa.


VAIHE 2: TUHO

Soledo Kasvuston tuhoaineen levittäminen julkisivupinnalle. Laimennussuhde 1:4

Seinäpintojen täytyy olla kuivia, ennen Kasvuston tuhoaineen levittämistä (pintakuiva). Käytetään kun seinäpinta on kertaalleen huolellisesti pesty Punajäkälän poistoaineella noesta ja muusta liasta ja pinta on saatu puhtaaksi mutta punajäkälän punaisuus (rihmasto) on jäänytvielä betonin huokosiin. 

Sumuta kasvuston tuhoaine alhaalta ylöspäin painekannulla tai reppuruiskulla seinäpinnalle niin, että pinta on hetkellisesti märkä. Ainetta ei pestä, eikä huudella pois pinnalta, vaan se jätetään vaikuttamaan sinne pitkävaikutteisesti. Punajäkälä tuhoutuu betonirakenteiden huokosista viiveellä ja punaisuus pinnasta alkaa häviämään jo 2 vuorokauden kuluttua aineen levittämisestä. Joissakin tapauksissa vaikutus saattaa näkyä huomattavasti pidemmällä aikavälillä ja voi olla tarpeellista levittää uusi kerros Kasvuston tuhoainetta 5–7 vuorokauden kuluttua, mikäli ”punaisuutta” vielä ilmenee. 


VAIHE 3: SUOSITUKSENA SUOJAKÄSITTELY

Suojakäsittely puhdistuksen jälkeen hidastaa ja ehkäisee uuden kasvuston muodostumista.

Suosittelemme puhtaan pinnan suojakäsittelyä Soledo Julkisivusuoja-aineella tai Soledo Betoni- ja tiilipintojen impregnointiaineella, joka sisältää enemmän suojaavia tehoaineita (CE). 

Molemmat aineet ovat liuotinpohjaisia kyllästeaineita, jotka antavat suojaa sadetta, suoloja, likaa ja muita epäpuhtauksia vastaan sekä hidastavat pinnan rapautumista. Suojakäsittely heikentää uuden punajäkäläkasvuston kehittymistä ja helpottaa huomattavasti seuraavaa puhdistustyötä sekä parantaa pesujälkeä. 

Julkisivusuoja on tarkoitettu kaikkien tiilipintojen lisäksi, myöskin betonipinnoille, joille ei vaadita CE-hyväksyntää. 

Betoni- ja tiilipintojen impregnointiaineella on CE-merkintä ja SILKO hyväksyntä. Tuotetta käytetään betonirakentamisen uudiskohteissa betonijulkisivujen suojaamiseen usein jo tuotantovaiheessa betonitehtaalla tai elementtien asennuksen jälkeen rakennustyömaalla. 

Molemmilla aineilla levitystapa on sama. Aine voidaan levittää telaamalla, matalapaineruiskulla ja korkeapaineruiskulla. Kyllästeaine levitetään kuivalle pinnalle yhteen kertaan ja annetaan kuivua. Aineiden menekki on riippuvainen pinnan huokoisuudesta. Aine on helppo levittää. Perussääntö on, että ainetta on silloin riittävästi, kun pinta on hetkellisesti märkä aineesta. 


VINKKI!

Soledo Graffitisuoja on mikrovahoja sisältä ”uhrautuva” suoja-aine, joka jättää helposti poistettavan kalvon, johon graffititöhry kiinnittyy. 

 

KOTIMAISET SOLEDO PUHDISTUS- JA SUOJA-AINEET PUNAJÄKÄLÄN JA MUUN HAITALLISEN KASVUSTON POISTOON