1. Pidentynyt käyttöikä, vähentynyt pölyäminen ja ylläpitotarve: Soledo suojakäsittelyaineiden käyttö pidentää betonipintojen käyttöikää ja vähentää tarvetta korjauksiin sekä helpottaa ylläpitoa. Ne auttavat suojaamaan betonia ulkoisilta vaurioilta ja hidastavat rapautumisprosessia.
  2. Veden ja kosteuden kestävyys: Betoni on altis kosteuden vaikutuksille, kuten veden imeytymiselle, jään aiheuttamalle laajenemiselle ja kutistumiselle. Soledo betonin suojakäsittelyaineet eivät muodosta betonin pinnalle näkyvää kalvoa, vaan päästävät vesihöyryn haihtumaan pois.
  3. Suolaresistenssi: Soledo suojakäsittelyaineet auttavat vähentämään ja suojaamaan betonia suolojen aiheuttamalta vaurioitumiselta. Suolat voivat aiheuttaa betonin halkeilua, rapautumista ja korroosiota.
  4. Kemiallinen suojaus: Betoni voi altistua erilaiselle lialle ja kemikaaleille, kuten happamille aineille tai suoloille. Soledo suojakäsittelyaineet auttavat suojaamaan betonia kemiallisilta reaktioilta ja vähentävät haitallisten aineiden tunkeutumisen betonin huokosiin.
  5. Siivottavuuden paraneminen: Käsittelyt helpottavat ja parantavat pesutulosta.